Jak należy rozliczyć dotacje przedmiotową otrzymaną z urzędu gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2011 r.

PYTANIE

Samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową w wysokości 111.200 zł na utrzymanie czystości i porządku na jezdniach, placach i chodnikach gminnych, usuwania śniegu i lodu z ulic, placów oraz dróg włącznie z posypywaniem solą i piaskiem (dotacja nie jest objęta VAT).

Zakład przedstawił rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok ubiegły w dniu 24 stycznia, z którego wynika, że poniesione koszty na ww. zadanie wynosiły 106.000 zł.

Jak prawidłowo dokonać księgowań w tych jednostkach?

Jaką kwotę dotacji wykazujemy w sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów w paragrafie 265 kol. wykonanie?

Jaką kwotę dotacji wykazujemy w sprawozdaniu Rb-28S wydatek w roku ubiegłym wynosił 111.200 zł?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access