Jak należy rozliczać koszty obsługi w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych? - OpenLEX

Jak należy rozliczać koszty obsługi w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Majchrzak Aneta
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2018 r.

PYTANIE

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych.

Jak należy rozliczać koszty obsługi w zakresie wypłaty wymienionych świadczeń?

Czy niezrealizowane koszty obsługi w jednym miesiącu, mogą być zrealizowane w następnym miesiącu?

Czy koszty obsługi powinny być rozliczane w miesiącu, czy w roku budżetowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX