Nowość Jak należy przyjąć do ksiąg rachunkowych budynek mieszkalny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o., której 100% udziałów posiada starostwo powiatowe. Prowadzimy działalność leczniczą (szpital). Od właściciela w formie aportu otrzymaliśmy "grunt zabudowany" o łącznej wartości w akcie notarialnym 80.000 zł na zwiększenie kapitału zakładowego spółki. Starostwo nie miało wydzielonego budynku mieszkalnego, który znajduje się na tym gruncie. Chcieliśmy wydzielić budynek dla celów amortyzacji (grunt przyjęty jako środek trwały w spółce) dlatego wykonaliśmy operat szacunkowy, który ustalił łączną wartość przekazanego w formie aportu gruntu z budynkiem na 150.000 zł.

Czy powinienem ustalić wyższą wartość i różnicę wrzucić na kapitał zapasowy (70.000 zł)?

Czy mogę odejść od takiego sposobu (budynek jest praktycznie w stanie ruiny, jest zabezpieczony, bo nie można nawet do niego wejść ale ze względu na konserwatora budynków nie jesteśmy w stanie tego zburzyć) oraz uznać budynek jako nieistotny ekonomicznie i odejść od operatu, zostawić tak jak jest, w księgach wykazać pozycję "grunt zabudowany" i nie wydzielać budynku dla celów amortyzacji?

Czy mogę uznać, że budynek, który przyjęty do ksiąg jest w wartości zerowej dla celów ewentualnej rozbiórki w późniejszym czasie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX