Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy § 11h ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z 20.03.2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyklucza stosowanie art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe? Z dniem 30.06.2020 r. nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły kończy się powierzenie pełnienia tych obowiązków, które otrzymał w związku z nierozstrzygniętym konkursem na kandydata na dyrektora tej szkoły. Od dnia 01.07.2020 r. organ prowadzący chciałby powierzyć stanowisko dyrektora na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe w porozumieniu z nadzorem pedagogicznym. Po wystąpieniu do organu nadzoru pedagogicznego otrzymaliśmy odmowę uzgodnienia kandydata na stanowisko dyrektora z powołaniem się na przepisy ww. rozporządzenia. Nadzór pedagogiczny nie zakwestionował samej osoby zaproponowanej na dyrektora, a jedynie fakt, że nie mogą dokonać czynności uzgodnienia z uwagi na art. 11 h ust. 2 pkt 3.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?