Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2017 r.

PYTANIE

W kwietniu 2016 r. ustalono prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie. Dochód rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego. W maju 2017 r. zgłoszono zmianę sytuacji dochodowej rodziny, tj. od października 2016 r. ojciec dziecka uzyskał zatrudnienie. Dochód uzyskany spowodował przekroczenie kryterium dochodowego od grudnia 2016 r. Z uwagi na to, że zmiana ta nie została zgłoszona, wypłacano nadal świadczenia wychowawcze. Kolejna zmiana nastąpiła w kwietniu 2017 r., kiedy matka dziecka utraciła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Utrata zasiłku macierzyńskiego spowodowała, że rodzina kwalifikowałaby się znów do świadczenia wychowawczego od maja 2017 r. Jednak zgłoszenie obu zmian nastąpiło w maju 2017 r.

Jak należy przeprowadzić postępowanie administracyjne w tej sprawie?

Czy należy uchylić prawo do świadczenia od grudnia 2016 r.?

Czy świadczenia za okres od grudnia 2016 r. do czerwca uznać jako nienależnie pobrane?

Czy należy zmienić decyzję w ten sposób, że przyznać świadczenia od kwietnia 2016 r. do listopada 2016 r. oraz od maja 2017 r. do września 2017 r. i orzec nienależnie pobrane świadczenia za okres od grudnia 2016 r. do kwietnia 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?