Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy przeprowadzić ewidencję rachunkową na kontach księgowych, w tym na rachunku bankowym, w sytuacji finansowania z ZFRON wydatków związanych z utrzymaniem zagrożonych miejsc pracy osób niepełnosprawnych i wydatków na wynagrodzenia na pomoc bytową dla osób będących m.in. pracownikami zakładu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?