Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2018 r. wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w samorządowej jednostce budżetowej. Wypłata nastąpiła w I kwartale roku 2018. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w wyniku kontroli okazało się, że pracownikowi wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 w zawyżonej wysokości, powstała nadłata.

Jak należy przeprowadzić ewidencję księgową nadpłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 w miesiącu wrześniu 2018 r., przy założeniu iż w uchwale budżetowej brak jest uregulowań w zakresie zwrotu wydatków dokonanych w roku bieżącym oraz w polityce rachunkowości jednostki budżetowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację