Jak należy przeliczyć wartość magazynu z chwilą zmiany zasad dokonywania ewidencji magazynowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 stycznia spółka zmieniła metodę ustalania wartości rozchodu towarów z wyceny w cenach zakupu i stosowania metody cen rzeczywistych (ewidencja ilościowo-wartościowa) na wycenę wg cen zakupu i metodę cen przeciętnych. Stan zapasów towarów na dzień 31 grudnia wynosił 354.676,70 zł, a po zmianie 410.403,73 zł. Różnicę 55.727,03 zł spółka ujęła w bilansie otwarcia jako rozliczenia międzyokresowe przychodów odnosząc na wynik finansowy co miesiąc.

Czy jest to prawidłowe rozwiązanie i czy różnica jest prawidłowo opodatkowana podatkiem dochodowym?

Czy spółka prawidłowo dokonała wyceny towarów wyliczając cenę przeciętną w następujący sposób: dzieląc wartość towarów zakupionych w grudniu przez ilość zakupionych towarów (304.358,8 zł / 89.260 kg) tj. 3,41 zł, a następnie mnożąc wynik przez ilość towarów pozostałych na stanie na dzień 31 grudnia (120.353 kg) i uzyskała wartość towarów po zmianie wyceny: 410.403,73 zł, czy powinna wyliczyć w inny sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy