Jak należy prowadzić postępowanie po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę i skutecznym oddaniu do użytkowania... - OpenLEX

Jak należy prowadzić postępowanie po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia na budowę i skutecznym oddaniu do użytkowania urządzenia reklamowego, które jest niezgodne z warunkami wydanymi przez GDDK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy prawidłowo przeprowadzić postępowanie administracyjne w przypadku, gdy inwestor uzyskał pozwolenie na budowę urządzenia reklamowego?

Urządzenie zostało wykonane zgodnie z projektem pod względem usytuowania i wymiarów, natomiast po zawiadomieniu o zakończeniu robót, inwestor użytkuje reklamę jako ekran LED. Zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę ww. reklama winna być reklamą podświetlaną. Sytuowanie ekranów LED w danym miejscu jest niezgodne z warunkami wydanymi przez GDDK.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX