Jak należy prawidłowo wyznaczać pensum nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminie funkcjonuje 5 przedszkoli samorządowych. Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, tj. pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Pensum wynosi 22 godz. 1) Jakie powinno być pensum nauczycieli w przedszkolu, którzy mają 25 h wychowania przedszkolnego z dziećmi młodszymi niż 6 lat (pensum 25/25), ponadto mają 2 h gimnastyki korekcyjnej oraz 2 h socjoterapii. Nie ma w uchwale określonego pensum gimnastyki korekcyjnej, socjoterapii. 2) Nauczycielka, która uczy w oddziale specjalnym w przedszkolu ma 18 h pensum. Ta sama nauczycielka uczy 5 h j.angielskiego: a) w oddziale 6 latków (pensum 22/22), w oddziale dzieci młodszych niż 6 lat (pensum 25/25). Jakie powinna mieć pensum dotyczące j.angielskiego? 3) Nauczycielka wych. przedszkolnego (pensum 25/25) prowadzi 3 h zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi młodszymi niż 6, jakie powinna mieć pensum tych 3 h? Czy prawidłowo jest 3/22 jak specjaliści? 4) Nauczycielka uczy w przedszkolu dzieci 6 letnie (pensum 22/22), ma 1 h zajęć szachowych dla 5 latków. Jakie pensum tej 1 h: 1/25 czy 1/22?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX