Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik administracji jest zatrudniony na umowę o pracę na 2/5 etatu na 3 miesiące od 1.04 do 30.06.2020 r. Ma do wypracowania w tygodniu 16 godzin. Pracuje 4 razy po 3 godziny i raz po 4 godz. w tygodniu, co daje w sumie 16 godzin tygodniowo. Okres rozliczeniowy obowiązuje w zakładzie pracy 4-miesięczny.

1. W umowie o pracę jaką ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy? 2. Jak wyliczyć czas pracy w karcie ewidencji pracy za te 3 miesiące? Czy dobrze liczę np. za kwiecień: jest do wypracowania 168 godzin, czyli 2/5 razy 168 godzin = 67,2 godziny? Czy te godziny zaokrąglam do pełnych godzin, czyli ma do przepracowania 67 godzin? Czy godziny zamieniam na minuty czyli ma do przepracowania 67 godzin i 12 minut? Choć nigdy się nie spotkałam w karcie ewidencji czasu pracy żeby były godziny z minutami, zawsze są pełne godziny. 3. Czy pracownik codziennie może pracować po 3 godziny 12 minut w tygodniu, żeby wypracować 16 godzin w tygodniu, czy lepiej jak pracuje 3 * 3 godziny i raz 4 godziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?