Jak należy prawidłowo oszacować usługę, polegającą na świadczeniu usług dostępu do internetu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy prawidłowo oszacować usługę, polegającą na świadczeniu usług dostępu do internetu?

Zamawiający (jednostka sektora finansów publicznych) zamierza podpisać umowę 3 letnią, przy stałej miesięcznej cenie 4 tys. netto. Jak wiadomo jest to usługa ciągła. Jaką należy przyjąć podstawę oszacowania wartości zamówienia? Czy w tej sytuacji wartością zamówienia będzie 3 letni okres (144.000 zł netto) i należałoby wcześniej przeprowadzić postępowanie ustawowe?

A co jeżeli zamawiający podpisałby umowę 2 letnią czy 1-roczną?

Wówczas mieściłby się w progu stosowania ustawy (130.000 zł).

Czy o to chodzi racjonalnemu ustawodawcy, że czas zawarcia umowy decyduje o tym, czy trzeba zastosować ustawę?

Poza tym, jaka powinna być podstawa prawna ustalenia wartości zamówienia przy umowie 3 letniej i stałej comiesięcznej kwocie 4 tys. netto? Czy w tej sytuacji prawidłową podstawą będzie art. 35 ust. 3 pkt 1 p.z.p.?

Wątpliwości polegają na tym, że w tym przepisie mowa o usługach, których łączna cena nie może być określona, a w pytaniu mamy stałe i niezmienne kwoty w perspektywie 3-letniej, więc i łączną cenę łatwo obliczyć. Generalnie obowiązuje zasada rocznego szacowania wartości zamówienia, która wynika m.in. z zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych.

Czy biorąc to pod uwagę, prawidłowym będzie jednak zastosowanie art. 28 p.z.p. i przyjęcie rocznej wartości, bez konieczności stosowania ustawy, nawet w przypadku zawarcia umowy 3 letniej i stałej comiesięcznej kwocie 4 tys. netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX