Jak należy prawidłowo dokonać zmiany we wpisie do ewidencji szkoły niepublicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący szkołę niepubliczną zwrócił się 25.08.2021 r. z wnioskiem do j.s.t. o dokonanie zmiany z dniem 01.09.2021 r. we wpisie do ewidencji szkół niepublicznych. Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe organ rejestrujący dokonuje wpisu w ewidencji (analogicznie zmiany) w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Czy organ rejestrujący może wydać zaświadczenie w dniu np. 09.09.2021 r. tym samym dokonując zmiany w ewidencji z dniem 09.09.2021 r., a nie jak wnosi wnioskodawca z dniem 01.09.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX