Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) z dniem 01.09.2019 r. zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie CKP i ODiDZ, staje się publicznym CKZ. Natomiast jeśli w zespołach oprócz CKP i ODiDZ funkcjonują także inne szkoły lub placówki, to CKP i ODiDZ stają się CKZ wchodzącym w skład tego zespołu. Powiat jest organem prowadzącym dla Centrum Edukacji Zawodowej, który został utworzony w 2004 r. i w skład którego zgodnie z uchwałą wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Z kolei w roku 2010 utworzone zostało Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Centrum Edukacji Zawodowej. Czy tak utworzone CKU należy traktować jako samodzielną jednostkę, czy też jako jednostkę wchodzącą w skład CEZ? Jak należy prawidłowo dokonać przekształcenia placówek w centrum kształcenia zawodowego? Jak w naszej sytuacji należy traktować Centrum Edukacji Zawodowej? Czy jako zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzi jedynie CKP i ODiZD, czy też jako zespół publicznych placówek, w skład którego wchodzą inne szkoły lub placówki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację