Jak należy potrącić wynagrodzenie nauczyciela za udział w strajku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia w okresie 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r. podpisał się na liście osób strajkujących. Czy należy mu potrącić wynagrodzenie za udział w strajku? Czy należy potraktować to w ten sposób, że nauczyciel w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy może robić co chce, oprócz wykonywania pracy zarobkowej i nie potrącać mu wynagrodzenia za udział w strajku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access