Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada gminy uchwaliła wyższą roczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku jednorodzinnego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady nie są zbierane selektywnie. W tejże uchwale dokonano zapisu, że wyższą opłatę nalicza się, gdy właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku selektywnej zbiórki. Jest więc to stawka "sankcyjna", a właściciele nieruchomości nie mają już wyboru w deklaracji, czy będą segregować odpady, czy też nie będą. W nowym druku deklaracji podane są tylko stawki za odbiór odpadów, w przypadku gdy na nieruchomości odpady zbierane są w sposób selektywny. Pani X, która złożyła deklarację, upiera się, że nie będzie segregować odpadów, i w związku z tym wycofała deklarację, którą - jak twierdzi - złożyła błędnie.

Czy wobec powyższego należy wszcząć procedurę zmierzającą do określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i - biorąc pod uwagę wniosek Pani X - naliczyć wyższą stawkę opłaty?

Czy wszcząć procedurę i określić niższą stawkę, a dopiero w razie stwierdzenia faktu, że Pani X nie segreguje odpadów, przeprowadzić nowe postepowanie i wydać decyzję określającą wyższą stawkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?