Jak należy postąpić w sytuacji zaniedbania obowiązku wpisania do centralnej ewidencji emisyjności budynków wymiany źródła ogrzewania, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w ramach dotacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel nieruchomości uzyskał dofinansowanie na wymianę pieca z funduszu ochrony środowiska. Nie dopełnił jednak obowiązku i nie zgłosił go do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Teraz ma problemy z rozliczeniem dotacji.

Co należy zrobić w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX