Jak należy postąpić w sytuacji zaległości z tytułu dzierżawy jeśli kontrahent ma zaległość z kilku pozycji z różnymi terminami płatności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należałoby postąpić w sytuacji zaległości z tytułu dzierżawy, gdzie kontrahent ma zaległość z kilku pozycji z różnymi terminami płatności (2.03.2020 i 16.03.2020), tj. w jaki sposób wysłać do niego wezwanie czy może wezwania i w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX