Jak należy postąpić w sytuacji, gdy ze względu na błąd pracownika organu przyznającego świadczenie rodzinne źle został... - OpenLEX

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy ze względu na błąd pracownika organu przyznającego świadczenie rodzinne źle został wyliczony dochód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy podczas rozpatrywania wniosku na nowy okres zasiłkowy organ ustalił, że w poprzednim okresie zasiłkowym, poprzez błąd we wprowadzaniu dochodu źle został wyliczony dochód?

Wnioskodawca nabył prawo i pobrał świadczenia za cały okres zasiłkowy. Decyzja jest już zakończona – wykonała się – okres zasiłkowy, na który obowiązywała zakończył się. Po przeliczeniu dochodu okazuje się, że dochód przekraczał kryterium i wnioskodawca był uprawniony do świadczeń, ale wg zasady zł za zł. Różnica pomiędzy świadczeniami przysługującymi a wypłaconymi jest świadczeniem nienależnym.

Ale czy w tej sytuacji możemy mówić o świadczeniu nienależnie pobranym, jeżeli to nie z winy wnioskodawcy błędnie przyznano i wypłacono świadczenia?

Jaką procedurę powinien wszcząć Organ, wystąpić do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji, czy wznowić postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX