Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka akcyjna X, będąca czynnym podatnikiem VAT oraz podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce otrzymała w czerwcu 2020 r. fakturę dokumentującą poniesienie kosztu pośredniego, który został ujęty w księgach rachunkowych zgodnie z art. 15 ust. 4d CIT. Faktura została opłacona w styczniu 2021 r., której termin płatności przypadał na lipiec 2020 r.. Zgodnie z art. 18f ust.1 pkt 2 CIT we wrześniu 2020 r. została zwiększona podstawa opodatkowania o kwotę nieuregulowanego zobowiązania.

Kiedy spółka powinna zmniejszyć podstawę opodatkowania w związku z uregulowaniem faktury w styczniu 2021 r.?

Czy w styczniu 2021 r. w dacie płatności, czy w grudniu 2020 r., ponieważ nie zostało jeszcze złożone zeznanie podatkowe za 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?