Jak należy postąpić w sytuacji, gdy szkoła nie zapłaciła w terminie raty, w związku z wydaniem decyzji rozłożenia na raty... - OpenLEX

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy szkoła nie zapłaciła w terminie raty, w związku z wydaniem decyzji rozłożenia na raty dotacji oświatowej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkole niepublicznej - OP, decyzją administracyjną rozłożono na raty zobowiązanie finansowe z tytułu wykorzystania dotacji oświatowej niezgodnie z przeznaczeniem. Podmiot nie płaci terminowo ustalonych rat. Urząd na podstawie art. 37 u.f.z.o. parokrotnie wzywał organ prowadzący szkołę do wykonania decyzji administracyjnej w sprawie rozłożenia zobowiązania na raty, w dalszej kolejności wszczynał postępowanie w zakresie wstrzymania przekazywania dotacji szkole. W konsekwencji postępowanie umarzano, ponieważ szkoła wpłaciła zaległą ratę (której dotyczyło wszczęcie postępowania). Obecnie znowu ma nieopłacone raty 8 i 9.

Jak powinna wyglądać procedura powodująca natychmiastową wymagalność zaległości z tytułu dotacji, konieczność dokonania jednorazowej zapłaty należności i dalszej egzekucji administracyjnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX