Jak należy postąpić w przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy w umówię zawartej z cudzoziemcem? - OpenLEX

Jak należy postąpić w przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy w umówię zawartej z cudzoziemcem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wojewoda opolski wydał decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do 18.02.2024 r. w celu wykonywania pracy na terytorium RP dla obywatela Ukrainy. Spółka zamierza przenieść działalność do innego województwa, konieczne, więc będzie dokonanie zmiany miejsca wykonywania pracy.

Czy należy wystąpić o aktualizację decyzji, nową decyzję czy wystarczy jedynie aneks do umowy o pracę z wskazaniem nowego miejsca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX