Jak należy postąpić w przypadku kiedy występuje różnica między wyższą kwotą wpłaconą przez klienta a niższą kwotą wynikającą z noty obciążeniowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. na CIT estońskim wystawia noty obciążeniowe za koszty egzekucyjne po 40 euro za fakturę. Rekompensata ta stanowi przychód, jako kwota należna przedsiębiorcy – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) - dalej u.p.d.o.p. Rekompensata ta ma charakter ryczałtowy, ale pozostają z nią w ogólnym związku koszty uzyskania przychodu z tytułu odzyskiwania należności. Rekompensatę należy ująć w dacie otrzymania (art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p.).

Jak należy rozksięgować taki przychód jeśli w nocie obciążeniowej jest przelicznik euro na ostatni dzień m-ca poprzedzającego wystawienie noty tj. np. 182,22, a klient przelał z przelicznikiem na poprzedni dzień wystawienia noty tj. 192 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX