Jak należy postąpić, jeżeli wniosek o pozwolenie jest kompletny pod względem formalnym, ale wymaga postanowienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić, jeżeli wniosek o pozwolenie jest kompletny pod względem formalnym, ale wymaga postanowienia?

1. Czy strony postępowania należy najpierw zawiadomić, a potem wysłać również postanowienie i zawiadomienie z art. 10 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

2. Czy można "ominąć" zawiadomienie z art. 10 k.p.a. poprzez: najpierw wysłanie postanowienia do ustalonego stron, a następnie po uzupełnieniu dokumentacji zawiadomienia o wszczęciu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access