Jak należy postąpić, jeśli ocena zasadności stosowania przymusu bezpośredniego nie nastąpiła w terminie 3 dni od momentu... - OpenLEX

Jak należy postąpić, jeśli ocena zasadności stosowania przymusu bezpośredniego nie nastąpiła w terminie 3 dni od momentu zastosowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dokumentowanie stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalu (niepsychiatrycznym). W przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego, w dokumentacji medycznej należy odnotować informacje o uprzedzeniu pacjenta o możliwości zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego lub o przyczynie odstąpienia od uprzedzenia pacjenta.

Czy w tym celu można stworzyć odrębny formularz, w którym będzie możliwość odznaczenia zastosowanego postępowania, np.: "Pacjent został poinformowany o możliwości zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego w formie… Z uwagi na stan zdrowia pacjenta uniemożliwiający zrozumienie przekazywanych informacji, odstąpiono od informowania pacjenta o możliwości zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego w formie…"?

Formularz byłby dołączany do Karty unieruchomienia. Formularz zawierałby imię, nazwisko, PESEL pacjenta oraz datę, godzinę i dane osoby informującej pacjenta.

Jakie informacje odnotować w Karcie zastosowania przymusu bezpośredniego, jeżeli ocena jego zasadności nie została dokonana w ciągu 3 dni od momentu zastosowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX