Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (WZ) dla budynku garażu, tym niemniej w momencie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia decyzji WZ odbiegają od ustaleń miejscowego planu (tj. zamiast wskaźnika powierzchni zabudowy miejscowy plan odwołuje się wyłącznie do wskaźnika intensywności zabudowy oraz miejscowy plan precyzuje, że budynki garażu winny mieć powierzchnię do 50 m2, czego nie określała decyzja WZ).

Co ma zrobić organ administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli pomimo wskazanych różnic, właściwy organ (burmistrz miasta) odmówi stwierdzenia wygaśnięcia decyzji WZ?

Czy sformułowanie zawarte w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówiące o "innych" ustaleniach należy rozumieć, że chodzi o sprzeczne ustalenia decyzji WZ z miejscowym planem, czy należy rozumieć jakiekolwiek odmienne ustalenia pojawiające się w miejscowym planie, których brakuje w decyzji WZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?