Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole powszechnej (placówka feryjna) jeżeli zgodnie z zapowiedziami rok szkolny zakończy się 19.06.2019 r. urlop wypoczynkowy nauczyciela rozpoczyna się w piątek 21.06.2019 r. Dyrektor ma prawo odwołać nauczyciela z urlopu przez 7 dni. Na 21.06.2019 r. dyrektor zaplanował radę szkoleniową, radę plenarną zaplanował dopiero na 05.07.2019 r. Jeżeli nauczyciel nie będzie przychodził do pracy w dniach 24.06.2019 r. - 04.07.2019 r. to znaczy, że przebywa w tym czasie na urlopie? W tej sytuacji dyrektor odwołał nauczyciela 2 dni z urlopu, czy czekając na dzień rady w dniu 05.07.2019 r. pozostaje w gotowości do pracy i dyrektor przekroczył dozwoloną ilość dni, czyli 7.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?