Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka opłaca pracownikom oraz współpracownikom (samozatrudnienie osób fizycznych - wystawiają faktury VAT) pakiety medyczne. W przypadku pracowników wartość pakietu medycznego podstawowego (51 zł) jest finansowana w całości przez pracodawcę, doliczana do jego wynagrodzenia (świadczenie w naturze) opodatkowana i ozusowana. W przypadku, gdy pracownik wystąpi o możliwość korzystania z pakietu podwyższonego (87 zł), kwota 51 zł jest finansowana przez pracodawcę, traktowana jak przychód z natury (podatek i ZUS), natomiast nadwyżka (36 zł) jest potrącana pracownikowi z jego wynagrodzenia (za jego pisemną zgodą). W przypadku stałych współpracowników, opłacane przez spółkę kwoty pakietów, bez względu na ich wartość, są przez tych współpracowników zwracane w całości:

1)

w formie kompensaty z ich fakturą (spółka pomniejsza płatność za fakturę o wartość pakietu)

2)

w formie bezpośredniego zwrotu do kasy spółki lub na jej rachunek bankowy.

Czy postępowanie spółki jest prawidłowe?

Czy spółka powinna dokonać jeszcze jakichś czynności związanych z pakietami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację