Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina przekazała umową użyczenia (podmiotowi będącemu jednostką budżetową gminy) grunt stanowiący część nieruchomości gruntowej, na której znajdują się 2 baseny "ceratowe" wraz z dodatkową infrastrukturą. W okresie letnim są one zalewane wodą i oddawane do płatnego korzystania – wejście biletowane. Po okresie korzystania woda jest spuszczana i są zabezpieczane (okrywane są plandekami). Działka, na której znajdują się baseny ma klasyfikację podatku rolnego Br-Ps IV.

Czy skoro jednostka budżetowa prowadzi sprzedaż biletów, to mamy do czynienia z działalnością gospodarczą i od gruntów, budynków i budowli powinien być opłacany podatek od nieruchomości wg. najwyższych stawek? I czy liczymy ten podatek tylko za faktyczny czas korzystania z basenów, czy nie ma znaczenia w tym przypadku sezonowość korzystania z obiektu? Czy też biorąc pod uwagę fakt, iż brak jest w tym wypadku ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zarobkowego charakteru nie można mówić o dział. gosp. sensu stricto, wobec czego nie można mówić o zastosowaniu najwyższych stawek, a grunty opodatkować podatkiem rolnym, a budynki stawką za budynki pozostałe? Czy ma tutaj zastosowanie art. 7 ust.1 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych? Wydaje się, że nie powinien, bo jednostka budżetowa nie jest stowarzyszeniem, chociaż w statucie ma zapis o "zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców w sferze kultury fizycznej i rekreacji".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?