Jak należy obliczyć wynagrodzenie dyrektora szkoły w trakcie urlopu uzupełniającego? - OpenLEX

Jak należy obliczyć wynagrodzenie dyrektora szkoły w trakcie urlopu uzupełniającego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W czasie wakacji organ prowadzący zaangażował dyrektora szkoły do pisania projektu. Dyrektor złożył wniosek o udzielenie mu urlopu uzupełniającego, na co uzyskał zgodę. W czasie roku szkolnego złożył wniosek o udzielenie mu urlopu uzupełniającego w wymiarze czterech dni w ciągu tygodnia. W tych dniach dyrektor miał do zrealizowania zajęcia zaplanowane w arkuszu organizacyjnym w wymiarze 6 godz. (3 godz. pensum + 3 nadgodziny).

W jaki sposób należy wyliczyć jego wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX