Jak należy obliczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, w przypadku gdy zamówienie było podzielone na części i umowa obejmuje kilka części?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy obliczać "50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie", o której jest mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 lit. b p.z.p., w przypadku gdy zamówienie było podzielone na części (pakiety, zadania) i umowa obejmuje kilka części (pakietów, zadań)?

Czy 50% należy liczyć osobno od każdej części (pakietu, zadania), czy od sumy wszystkich części (pakietów, zadań) objętych umową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX