Jak należy na gruncie VAT potraktować wypłatę zwrotu kwoty odpowiadającej wartości uszkodzonych materiałów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2012 r.

PYTANIE

Otrzymaliśmy od firmy z Norwegii, która jest naszym udziałowcem materiały do produkcji wadliwe (uszkodzone). Są to drobne części o niskiej wartości jednostkowej w bardzo dużej ilości (zróżnicowany towar). Oszacowaliśmy, że wartość uszkodzonych materiałów stanowi około 100.000 euro i taką kwotą chcielibyśmy obciążyć spółkę norweską. Uszkodzone materiały chcemy oddać na złom.

Na jaką usługę powinniśmy wystawić faktury VAT?

Czy mogą to być świadczenie odszkodowawcze za wykazane straty?

Jaką powinniśmy wówczas zastosować stawkę VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access