Jak należy księgować zyski i straty aktuarialne w związku ze zmianą od 1 stycznia 2013 r. MSR 19 Świadczenia pracownicze?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2013 r. MSR 19 proszę o informację jak należy księgować zyski i straty aktuarialne?

Na jakich kontach wykazywać w rachunku wyników i bilansie?

Czy w księgowaniach nie należy uwzględnić podatku odroczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX