Jak należy klasyfikować uczniów, którzy do Polski przyjechali z Niemiec i potrzebują wspomagania z nauką języka polskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do szkoły zostało zapisanych 4 dzieci, które przyjechały z Niemiec - do klasy I, V i VII. Maja problem z posługiwaniem się językiem polskim. W Polsce jest inna podstawa programowa niż w Niemczech. I okres roku szkolnego kończy się przed feriami. Jak należy klasyfikować takich uczniów, na jakiej podstawie? Można wpisać: nieklasyfikowany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX