Jak należy ewidencjonować odpisy aktualizujące tworzone w trakcie postępowania likwidacyjnego spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w likwidacji dokonuje odpisów aktualizujących: należności handlowych, pożyczek udzielonych, wartości posiadanych akcji, obligacji i udziałów w innych spółkach. Większość z nich nie jest możliwa do ściągnięcia/otrzymania. Dodatkowo spółka posiada pożyczkę otrzymaną od spółki powiązanej, która nie zostanie spłacona, w związku z czym również zostanie spisana.

Czy te wszystkie operacje powinny zostać odniesione w ciężar przychodów/kosztów czy w kapitał z aktualizacji wyceny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX