Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co może zrobić organ prowadzący w sytuacji, gdy na podstawienie nieprawdziwego oświadczenia o miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły przyjmuje 2 dzieci spoza okręgu szkoły (24 z obwodu+2 spoza obwodu), przekraczając tym samym liczbę dzieci w oddziale o 1 osobę i konieczne jest utworzenie 2 klas? Rodzicom dwójki dzieci zależy aby ich dzieci uczęszczały do szkoły A, podczas gdy zamieszkują w miejscowości, która obwodowo podlega pod szkołę B. Dzieci zameldowali w miejscowości podlegającej obwodowo pod szkołę A, ale tam nie mieszkają. Pracownik naszego urzędu mieszka obok tych rodzin, a dodatkowo ten fakt potwierdzają opłaty za gospodarkę odpadami (analiza własna urzędu). Dla organu prowadzącego sytuacja jest mocno kłopotliwa i nie zgadza się na 2 oddziały, gdyż na mocy obowiązujących przepisów oraz stanu faktycznego, nie ma takiej potrzeby. Utworzenie drugiego oddziału będzie dużym obciążeniem finansowym i konieczne może być zatrudnienie nowego nauczyciela. Na takie rozwiązanie nalega dyrektor, zachęcając rodziców spoza obwodu szkoły. Nadmienić należy, że w całej naszej sieci szkół, tylko w jednej szkole zdarzyło się, że była konieczność utworzenia 2 klas, gdyż rocznik był liczny. Średnia liczba uczniów w oddziale (w naszych szkołach) to około 17 osób.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?