Jak należy dokonać księgowania dwuwalutowej transakcji swapowej w chwili jej otwarcia oraz jej zamknięcia całkowitego, jednorazowego oraz sukcesywnego zamykania transakcji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamierza zawrzeć z bankiem dwuwalutową transakcję swapową tj. posiadając kilka kredytów w PLN zamierza zawrzeć transakcję zamiany zobowiązania na CHF i odpowiednio niższe oprocentowanie.

Jak należy dokonać księgowania tej transakcji w chwili jej otwarcia oraz jej zamknięcia całkowitego, jednorazowego oraz sukcesywnego zamykania transakcji? Czy operacja ta nie spowoduje swego rodzaju zdublowania zobowiązań objętych zamianą i wzrostu sumy bilansowej? Czy na dzień bilansowy należy dokonywać wyceny tej transakcji? Czy operacja spowoduje podatkowe różnice kursowe? Jak je ustalać, czy tak jak w przypadku każdego innego zobowiązania walutowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX