Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy oznakować pojemniki lub worki z odpadami medycznymi o kodzie 18 01 03?

Czy wystarczy napisać "ODPADY MEDYCZNE" i kod odpadów czy również należy oznaczyć znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 222ą § 3 k.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?