Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić urząd wydający decyzję środowiskową w poniższej sytuacji?

Inwestor planuje zabudowę mieszkaniową wraz z garażami podziemnymi. Inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Na pierwszy etap inwestor uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął prace (inwestycja podprogowa niewymagająca decyzji środowiskowej – powierzchnia parkingów poniżej 0,5 ha – w kontekście § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) – dalej r.p.z.o.ś.). Drugi etap jest powiązany z pierwszym – miedzy innymi poprzez wspólny układ komunikacyjny – nie mógłby on funkcjonować bez wybudowania pierwszego. Powierzchnia parkingów drugiego etapu przekracza 0,5 ha. W tym przypadku inwestycja powinna zostać zakwalifikowana jako rozbudowa z § 3 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b r.p.z.o.ś., ponieważ po zsumowaniu powierzchni obu etapów przekraczamy próg.

Czy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej powinien objąć oba etapy?

Jak należałoby postąpić w sytuacji, w której oba etapy są podprogowe (I etap już w realizacji), ale po zsumowaniu przekraczają progi?

Czy kwalifikując inwestycję z § 3 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b r.p.z.o.ś. decyzją powinny zostać objęte oba etapy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?