Jak najkorzystniej przenieść środki trwałe ze spółki cywilnej do działalności jednego ze wspólników, pozostającego z drugim wspólnikiem w I grupie podatkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie konsekwencje podatkowe będzie miało przesunięcie środka trwałego spółki cywilnej?

Spółka cywilna powstała pomiędzy teściem, a zięciem. W trakcie działalności spółka zakupiła maszyny leśne na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po wykupie, maszyny trafiły do wykazu środków trwałych firmy. Zięć postanowił otworzyć dodatkową działalność gospodarczą na własny rachunek i świadczyć usługi leśne we własnym imieniu.

Jak korzystnie przekazać do jego prywatnej firmy maszyny spółki?

Czy można skorzystać ze zwolnienia z podatku i stworzyć umowę użyczenia między teściem, a zięciem?

Czy należy to dokonać tego umową kupna-sprzedaży?

Jeśli tak, to po jakiej cenie?

Czy można ww. maszyny wynająć lub sporządzić umowę darowizny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX