Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Toczy się postępowanie upadłościowe Lidera Konsorcjum, z którym przez ostatnie 4 lata realizowaliśmy roboty drogowe. Na chwilę obecną główne roboty zostały zakończone, końcowe świadectwo płatności zostało w 2019 r. wydane, droga jest użytkowana, lecz faktura końcowa w wysokości ok. 3 % zrealizowanych przez konsorcjum robót - nie została przez Lidera/Syndyka wystawiona. Tym samym, część robót wykonanych przez spółkę nie zostało zafakturowane, bowiem z umowy konsorcjum wynika, iż dopóki lider nie wystawi faktury inwestorowi, to spółka jako partner nie może wystawić faktury liderowi. Nie może również wystawić faktury bezpośrednio inwestorowi, bowiem nie zgodził się na zmianę lidera. Wszystkie roboty z umowy głównej zostały przez spółkę zafakturowane. Pozostały niezafakturowane tylko roboty dodatkowe.

Jak w takim przypadku, na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, należy w zeznaniu CIT rozpoznać przychody z wykonanych, a niezafakturowanych robót dodatkowych i koszty poniesione na ich wykonanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?