Jak można wyegzekwować od byłego współwłaściciela drogi zwrot kosztów poniesionych na jej utworzenie? - OpenLEX

Jak można wyegzekwować od byłego współwłaściciela drogi zwrot kosztów poniesionych na jej utworzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 29 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem współwłaścicielem drogi dojazdowej do dwóch działek. Wcześniej była to łąka, na swój koszt zrobiliśmy nawierzchnię drogi. Drugi współwłaściciel drogi, nie poniósł żadnych kosztów, tłumacząc się, że nie posiada środków i planuje w przyszłości sprzedać swoją działkę i kiedy ją sprzeda, to wtedy zwróci nam poniesione koszty. Umowa była ustna, ponieważ to rodzina męża. Drugi współwłaściciel drogi właśnie sprzedał swoją działkę, wraz z udziałem w drodze. Czekaliśmy kilka lat na zwrot kosztów, natomiast drugi współwłaściciel nie chce się teraz wywiązać ze wspomnianej umowy. Twierdzi, że o zwrot kosztów mamy się teraz zwrócić do obecnego, nowego właściciela działki i drogi.

Jak możemy wyegzekwować od byłego właściciela drogi zwrot kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?