Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółka komunalną sp. z o.o. (100% udział gmina). Mamy zawartą z gminą umowę na zarządzanie cmentarzem komunalnym i mamy pobierać opłaty administracyjno-techniczne (np. za miejsca do pochówku i inne - od 1 stycznia 2018 r.).

Mieliśmy w imieniu gminy wystawiać faktury VAT lub paragony fiskalne na kasie VAT gminy. Środki finansowe przekazujemy na konto gminy. Do tej pory gmina nie wstawiała swojej kasy i wszystkie opłaty są ewidencjonowane jako nasze przychody i jest oprowadzony przez nas VAT do urzędu skarbowego. Gmina dostaje od nas comiesięczne zestawienia, jakie pobraliśmy opłaty do wysokości przelewu dla gminy. Z informacji uzyskanej od gminy wynika, że oni też te kwoty ujmują w swoich przychodach i odprowadzają od nich VAT.

Jeżeli teraz gmina wstawi swoją kasę fiskalną, zgłoszoną w urzędzie skarbowym, to my będziemy w ich imieniu wystawiać faktury i nie ujmować tych przychodów w naszych księgach?

Czy gmina może nas obciążyć jedną fakturą za otrzymane wcześniej opłaty (od 01.01.2018 do dnia uruchomienia ich kasy fiskalnej) i my na tej podstawie zaksięgujemy ją jako koszt i odzyskamy VAT od urzędu skarbowego, a gmina u siebie skoryguje wcześniej wystawione dokumenty wewnętrzne i zaksięguje tę fakturą w przychodach – co ich tak nie wpłynie na rozliczenia z tytułu VAT z urzędem skarbowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?