Jak ma postąpić zamawiający w sytuacji, gdy zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą podpisała osoba nieumocowana?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma postąpić zamawiający w sytuacji, gdy zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą podpisała osoba nieumocowana, bez upoważnienia/pełnomocnictwa?

Konsekwencją braku zgody na wydłużenie terminu związania ofertą jest odrzucenie oferty.

Jak należy traktować zgodę wyrażoną w powyższy sposób?

Czy można ją konwalidować poprzez wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX