Jak ma postąpić w tej sytuacji Starosta - wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji i nie nakładać obowiązku określonego w art. 39 pr.geol.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Koncesja na wydobywanie kruszywa ze złoża X była ważna do 2013 r. Przedsiębiorca górniczy w 2013 r. zakończył rekultywację (została wydana decyzja uznająca rekultywację za zakończoną). Przedsiębiorca do dnia dzisiejszego nie rozliczył złoża tłumacząc w 2015 r., że po terminie ważności koncesji i zakończeniu rekultywacji, były dokonywane prace wydobywcze przez osoby trzecie (działka nie stanowi własności przedsiębiorcy). Również Starosta nie stwierdził w drodze decyzji wygaśnięcia koncesji.

Jak ma postąpić w tej sytuacji Starosta - wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji i nie nakładać obowiązku określonego w art. 39 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr.geol.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX