Jak ma postąpić powiat w sytuacji, gdy osoba prowadząca szkołę niepubliczną nie poinformowała o zamiarze likwidacji szkoły, co... - OpenLEX

Jak ma postąpić powiat w sytuacji, gdy osoba prowadząca szkołę niepubliczną nie poinformowała o zamiarze likwidacji szkoły, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem jej likwidacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma postąpić powiat jako organ ewidencyjny szkoły niepubliczne, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., w sytuacji, gdy osoba prowadząca szkołę niepubliczną nie poinformowała nas o zamiarze likwidacji szkoły co najmniej na 6 miesięcy przed terminem jej likwidacji, o czym stanowi art. 84 ust. 3 u.s.o., a jedynie przedkładając w sierpniu pismo z prośbą o wykreślenie szkoły z ewidencji (w piśmie tym nadmieniono, iż fakt likwidacji zgłoszono do kuratora oświaty)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX