Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak ma postąpić nadzór budowlany, gdy oskarżony nie stawia się na wyznaczane kontrole?

Przy pierwszym zawiadomieniu o kontroli oskarżony złożył dzień przed terminem kontroli zwolnienie lekarskie i oświadczenie, że nie będzie mógł z tego względu uczestniczyć w zaplanowanych czynnościach kontrolnych, następnie złożył pismo, w którym ustanowił adwokata swoim pełnomocnikiem. Wyznaczając drugi termin kontroli sytuacja się powtórzyła, oskarżony złożył kolejne zwolnienie lekarskie, a poinformowany o kontroli adwokat również nie stawił się na kontroli. Przy trzeciej i czwartej próbie wyznaczenia kontroli i następnie próbie wezwania oskarżonego do siedziby inspektoratu sytuacja powtórzyła się jw.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?