Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe u pracownika świadczącego pracę w Polsce i za granicą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w każdym miesiącu wykonuje pracę zarówno w Polsce jak i za granicą. W przypadku pracy w Polsce obowiązuje go wynagrodzenie minimalne (2600 zł), wyjazdy za granicę są aneksowane. Wpływa to na wysokość wynagrodzenia, które różni się w zależności od ilości godzin przepracowanych za granicą. Wynagrodzenie za czas pracy w Polsce jest proporcjonalnie obniżane o ilość godzin przepracowanych za granicą. Z kolei praca za granicą opłacana jest według stawki godzinowej, która jest ustalana w zależności od kraju. Zdarza się również, że pracownik w danym miesiącu wykonuje pracę wyłącznie w Polsce.

W jaki sposób należy ustalać podstawę wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicę na krótkie okresy?

Urlop wypoczynkowy zawsze wybierany jest w Polsce. Zgodnie z przepisami za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie, które otrzymałby gdyby wykonywał swoje obowiązki.

Czy w takim razie pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za urlop zgodnie ze stawką wynikającą z umowy o pracę (2600 zł), ponieważ urlop wykorzystywany jest w kraju i pracując na miejscu właśnie takie wynagrodzenie obowiązuje pracownika?

Czy ze względu na wyjazdy zagraniczne i tym samym zmienne wynagrodzenie brutto należy naliczać podstawę z okresu 3 miesięcy lub 12 miesięcy (w przypadku dużych wahań) poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX