Jak kształtuje się dodatek za wysługę przy pracy w dwóch szkołach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szłyk Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wysokość dodatku za wysługę lat przy zatrudnieniu w dwóch placówkach. Nauczycielka ma zakończone świadectwami pracy okresy zatrudnienia:

1)

od 1 października 1977 r. do 31 sierpnia 1984 r.,

2)

od 1 września 1984 r. do 31 sierpnia 1989 r.

łącznie 11 lat i 11 m-cy. Od 1 września 1989 r. jest zatrudniona w szkole A w podstawowym zatrudnieniu na czas nieokreślony w następujących wymiarach czasu pracy:

1)

od 1 września 1989 r. do 31 sierpnia 2000 r.- pełny etat,

2)

od 1 września 2000 r. - nadal - 1/2 etatu.

W naszej szkole - szkole B jest zatrudniona od 1 września 2001 r. w dodatkowym zatrudnieniu w następujących wymiarach:

1)

od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2002 r.- 21/30 et.,

2)

od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2004 r.- 15/30 et.,

3)

od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.- 10/30 et.,

4)

od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia.2006 r. - 7,5/30 et.,

5)

od 1 września 2006 r. nadal 20/30 et.

W chwili obecnej nauczycielka pozostaje w 2 stosunkach pracy w wymiarze łącznie przekraczającym obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć 1,17 et.(w Szkole A - 1/2 et. i w szkole B 20/30 et.). Szkoła A wypłaca dodatek stażowy -20%.

Jak powinien być ustalony dodatek za staż pracy w naszej szkole - szkole B w dniu 1 września 2006 r.? Czy w naszej szkole możemy zaliczyć do stażu pracy zakończone okresy zatrudnienia tj. 11 lat i 11 miesięcy, które zaliczone są też w szkole A (podstawowe zatrudnienie). Czy w naszej szkole należy wypłacać dodatek za staż pracy za 15/30 et. - 20%, a za 5/30et. - 5%, czy tylko 5% stażowego lub 16%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX