Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W Urzędzie naszym księgowane są dochody z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości (poza nieruchomościami Skarbu Państwa), dzierżawy gruntów i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty wyceny nieruchomości, opłatę planistyczną i opłatę adiacencką.

Jak księgować wpłacane opłaty z ww. tytułów, jeśli kontrahent wskazuje np. że opłaca należność bieżącą, a ma zaległości z lat poprzednich wraz z odsetkami?

Czy Urząd ma prawo na podstawie art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego sam zarachować sobie należności, tzn. w pierwszej kolejności na odsetki i należności z lat ubiegłych, a dopiero na samym końcu na należność bieżącą?

Czy rzeczywiście jeśli dłużnik wskazał, który dług reguluje, wierzyciel, tzn. służby finansowe Urzędu, mają tylko pole manewru w zakresie odsetek?

Jeśli wierzyciel sam rozksięgował należne wpłaty, to czy dłużnik nie ma prawa sprzeciwić się skutecznie takiemu zaliczeniu wpłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację